Do: Biskupów rzymskokatolickich, Kardynałów, wszystkich głosujących członków synodu dotyczącego młodzieży, do Papieża Franciszka

Przełożone katolickich zakonów żeńskich powinny głosować na synodzie.

Dwóch braci zakonnych uczestniczy w obecnym synodzie dotyczącym młodzieży z prawem głosowania, ale żadna z sióstr zakonnych nie ma prawa do głosowania. Wzywamy biskupów, kardynałów, liderów synodu biskupów oraz papieża, aby stworzyli dla przełożonych zakonów żeńskich ścieżkę do tego, aby pracowały i głosowały jako równe wraz ich braćmi w Chrystusie podczas spotkań synodu biskupów.

Czemu jest to ważne?

XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów dotyczące tematu „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania” odbywające się przez trzy tygodnie (3-28 października 2018 r.) w Rzymie, gromadzi biskupów, audytorów i ekspertów z całego świata celem współpracy i przedyskutowania pilnych potrzeb Kościoła.

Głosowanie na dokumentami końcowymi podczas tych spotkań było zastrzeżone dla wyświęconych mężczyzn do 2015 r., gdy jeden brat zakonny (mężczyzna bez święceń) otrzymał prawo głosowania.

W tym roku ta liczba się podwoiła. Dwóch niewyświęconych mężczyzn przełożonych zakonnych otrzymało pozwolenie na głosowanie nad dokumentami, które, jeśli zostaną zatwierdzone przez papieża Franciszka, mogą się stać zwykłym nauczaniem Magisterium.

Jest to zachęcające otwarcie. Reprezentacja osób niebędących duchownymi dodaje różnorodności jednemu z najważniejszych podejmujących decyzje organów instytucji [Kościoła] i pomaga Kościołowi bardziej zbliżyć się do esencji wydanej przez papieża Franciszka konstytucji apostolskiej Episcopalis Communio, która ma na celu bardziej bezpośrednie zaangażowanie Ludu Bożego.

Jakkolwiek cieszymy się z dopuszczenia do głosowa niewyświęconych braci zakonnych, nie jest to wystarczający krok.

Jeżeli męscy przełożeni zakonni, którzy nie są wyświęceni, mogą głosować, to również przełożone zakonów żeńskich, które także nie są wyświęcone, powinny móc głosować. Bez ontologicznej/doktrynalnej przeszkody jedyną przeszkodą jest płeć biologiczna przełożonego zakonnego.

W Liście do kobiet (1995) św. Jan Paweł II stwierdził jasno, że sprawą naglącą jest uzyskanie rzeczywistej równości w każdej dziedzinie. Stwierdził on również: „Jest to akt sprawiedliwości, ale również pewnej konieczności. Polityka przyszłości będzie wymagała, aby kobieta coraz bardziej uczestniczyła w rozwiązywaniu głównych problemów …”.
Wierzymy, jest jest to szczególnie prawdziwe w konteście synodów. Kobiety są częścią rozwiązania poważnych problemów, którym Kościół musi stawić czoło.

Zatem wzywamy wszystkich was – biskupów, kardynałów i innych wyświęconych i niewyświęconych członków mających władzę głosowania podczas tego synodu, abyście stworzyli dla przełożonych zakonów żeńskich ścieżkę do tego, aby pracowały i głosowały jako równe wraz z wami jako siostry i bracia w Chrystusie.

Liderki w posłudze dla najbardziej marginalizowanych wspólnot świata, zakonnice znacznie przewyższają w liczebności zakonników-mężczyzn i mogłyby wnieść na synod niedostatecznie reprezentowane doświadczenia towarzyszenia, przewodniczenia i opieki duszpasterskiej. W 2016 r. na świecie było 659.445 sióstr zakonnych oraz 52.625 braci zakonnych (CARA).

Podczas gdy papież Franciszek wzywa do „bardziej znaczącej obecności kobiet” w Kościele, jednocześnie nazywając synod „odpowiednim narzędziem dania głosu całemu Ludowi Bożemu” (EC 25), wzywamy was do wprowadzenia kobiet w proces znaczącego podejmowania decyzji we wszystkich organach Kościoła, włączając w to synod.

Od rozpoczęcia synodu dotyczącego młodzieży kobiet z różnych środowisk i krajów opowiadały się za prawem do głosowania sióstr zakonnych na synodzie. Możemy mieć różniące się opinie na wiele kwestii, ale jedna rzecz nas jednoczy: wierzymy, że nasz Kościół może przezwyciężyć obecny kryzys jedynie wtedy, jeśli kobiety będą miały głos i prawo do głosowania.

Partnerzy w inicjatywie:
Catholic Women Speak
Donne per la Chiesa
FutureChurch
New Ways Ministry
Quixote Center
RAPPORT
Voices of Faith
We Are Church International
Women’s Ordination Conference
Women’s Ordination Worldwide

Jak petycja będzie doręczona

Począwszy od 18 października 2018 r. doręczymy osobiście petycję biskupom, kardynałom i wszystkim głosującym członkom uczestniczącym w synodzie w Rzymie, jak również kardynałowi Lorenzo Badisseriemu, sekretarzowi generalnemu synodu biskupów.

PODPISZ I POPROŚ PRZYJACIÓŁ O PODPISANIE!

https://action.groundswell-mvmt.org/petitions/catholic-women-religious-should-vote-at-the-synod